Sık Sorulan Sorular

TRYOS MUYOS

TR-YOS ve MUYOS haricinde düzenlenen hiçbir sınav sonucu Marmara Üniversitesi tarafından kabul edilmemektedir.

MÜYÖS dışında hiçbir Uluslararası lise bitirme / Üniversite giriş sınav (SAT, ACT, AP, Abitur...) sonuçları ile başvuru kabul edilmemektedir.

Sadece geçerli TR-YÖS sonucu ile başvuru alınmaktadır.

Başvuru ve kayıt için kullanılacak tüm fotoğraflar biyometrik olmak zorundadır. Yüklenen fotoğraflar uygunluğu kontrol edilerek yetkililerce en kısa süre içerisinde onaylanır. 

MUYOS sınavı Göztepe yerleşkesinde düzenlenmektedir. Sınava girilecek bina - sınıf bilgisi adayın sınav giriş belgesinde bulunmaktadır.

TR-YÖS sınavı hakkında osym.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Adaylar kesintiler hariç belirtilen net tutardaki ödemeyi gerçekleştirmelidir. Eksik ödeme yapılmamalıdır. Ödeme yapılırken açıklama kısmında mutlaka aday numarası (YU....) - ad soyad (Latince karakterlerle ve başvuru sisteminde girildiği şekliyle) belirtilmelidir. Banka raporu ile örtüşen ödeme bilgileri yetkililer tarafından en kısa sürede onaylanacaktır.

Tüm işlemler basvuru.marmara.edu.tr adresinden gerçekleştirilmektedir.

Başvuru işlemlerini çevrimiçi olarak dikkatle doldurup eksiksiz olarak tamamlayan adaya sistem tarafından Aday Numarası ve şifre verilecektir. Sınav ücreti  ödendikten sonra adayların başvurusu profil fotoğrafları da uygunsa onaylanacaktır. Sınav ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez. Aday Numarası, hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın MU ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır. Aday numarası Banka Ödeme dekontunda ad soyad ile birlikte mutlaka belirtilmelidir.

Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, hatalı/eksik ödeme yapan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri iade edilmez.

Adaylar sınava girerken başvuruda bulundukları kimlik, pasaport belgesinin aslı ile sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmak zorundadır.

* Adayların cep telefonu ve her türlü elektronik cihaz/alet ile sınava katılmaları kesinlikle yasaktır. Adaylar, kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınır. Sınav tek oturum şeklinde tamamlanır. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri için önemlidir.

Ek yerleştirme hakkında detaylı bilgi MÜYÖS kılavuzunda ilan edilmektedir.

Ülke kontenjanı kotası %20’dir. Bir programa 5 kişi alınacak ise bir ülkeden ancak 1 kişi girebilir. 10 kişi alınacak ise aynı ülkeden 2 kişi girebilir.

T.C. uyruklu ve Mavi Kartlı adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği programlarına kayıtta anılan programların kontenjanın %10'una kadar (en fazla) adayın yerleştirilmeleri yapılacak olup belirtilen programların dışında kalan programlar için %20 ülke barajı dikkate alınarak yerleştirme işlemleri uygulanacaktır. 

Kontenjanlar kişinin başvuru sırasında seçtiği uyruk bilgisine göre yapılır. Kayıt sırasında bu uyruk seçimi belgelenmek zorundadır.

HIZLI ERİŞİM