Sınav Değerlendirmesi

• Adayların, MÜYÖS’te uygulanacak testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak (yani dört yanlış bir doğruyu götürecek şekilde) ham puanlar bulunacaktır.

• MÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi 100 puan üzerinden değerlendirilir.

• Ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür.

• Adayların tercih yapabilmeleri için en az 50 puan alması gereklidir.


Bu sayfa Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı tarafından en son 22.05.2019 12:26:56 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM