MÜYÖS 2020 Ek Yerleştirme Sonuçları

MÜYÖS 2020 Ek Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız/dokununuz.

Click/touch for MUYOS 2020 Additional Placement Results.

MÜYÖS 2020 Ek Yerleştirme Başvurusu için beyan ettiğiniz eposta adresinize kayıt işlemleri hakkında detaylı bilgi gönderilecektir. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylarımızın gönderilecek eposta doğrultusunda işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Detailed information about the registration process will be sent to the e-mail address which declared for the MÜYÖS 2020 Additional Placement Application. Candidates who are entitled to enroll at our university must complete their procedures in line with the sent e-mail.

Kayıt için Gerekli Evraklar

MUYOS 2020 Ek yerleştirme için seçilen sınavın sonuç belgesinin aslı veya doğrulama kodlu kopyası

 Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

 Milli Eğitim Bakanlığından alınan Diploma Denklik Belgesi, (T.C. liselerinden mezun olanlar hariç),

 Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği), (T.C. liselerinden mezun olanların sadece mezun oldukları lise müdürlüğü tarafından onaylı örneği)

 Pasaportun Türkçe Tercümeli noter tasdikli kopyası,

 Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin kopyası,

 İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir),

 Öğrenci katkı payının banka dekontu,

 Biyometrik Fotoğraf (3 adet),

 Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (ÖSYM tarafından belirlenen YDS eşdeğeri),

 Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (MÜ Yabancı Diller Yüksekokulu veya T.C. üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER’den alınan belgeler ve Yunus Emre Enstitüsünden alınan belgeler geçerlidir),

 Sağlıkla ilgili bir programa yerleşenlerin Sağlık Kurulu Raporu (Kimya için sadece göğüs röntgeni ve raporu),

 T.C. uyruklu adayların T.C. kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı (Dilekçe örneği),

 Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

HIZLI ERİŞİM