2021 MÜYÖS SONUCU YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT EVRAKLARI 

2021 MÜYÖS SONUCU YERLEŞEN ADAYLARIN
KAYIT EVRAKLARI 

Kayıt tarihleri: 17.08.2021 saat:10.00 (Başlangıç) - 19.08.2021 saat:16.00 (Bitiş-UTC+3)

Kayıt yeri: Eğitim mah. Fahrettin Kerim Gökay cd. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Göztepe yerleşkesi 34722 Kadıköy İstanbul Türkiye

1) a) 2021 MÜYÖS Sonuç Belgesi (2021 MÜYÖS sınavına katılanlar ve bu sınav sonucu ile yerleşenler için)  
    b) 2021 MÜYÖS Eşdeğer Kabul Edilen Sınav Sonuç/Belge ile yerleşen adaylar için; 
*SAT, LSAT, AP ve ACT sınav sonuçları online olarak kontrol edilecektir. Belgelerin Marmara Üniversitesi kurum kodu ile sınavı düzenleyen kuruluş tarafından ilan edilen tarihler içerisinde gönderilmiş olması gerekmektedir.
**Abitur, IB belgesi ile yerleşen adayların belgelerinin asılları ile Noter veya Türkiye Dış Temsilcilikleri onaylı aslı gibidir ve Türkçe tercümeleri
2) Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, (T.C. uyruklu veya mavi kartlı olan adaylardan liseyi yurtdışında tamamlayanlar, lise eğitimleri süresince yurtdışında bulunduklarını belgelemeleri gerekmektedir.)
3) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan Diploma Denklik Belgesi,                          (T.C., M.E.B’na bağlı liselerinden mezun olanlar hariç)
4) Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını, Eğitim süresi, tüm sınıfları aynı lisede tamamlayıp tamamlamadığını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi)  ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, (T.C. liselerinden mezun olanların transkript teslim etmelerine gerek yoktur)
5)  Adaylardan,
a) Yabancı uyruklu olanların Pasaportunun Türkçe Tercümeli noter tasdikli Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı kopyası, 
b) T.C. uyruklu veya mavi kartlı olanların T.C. kimlik veya mavi kart kimlik fotokopisi, (Asılları ibraz edilmelidir)
6) Öğrenim vizesini gösteren belgenin fotokopisi (Yabancı Uyruklular için)
7) Varsa geçerli İkamet Kartı fotokopisi (ikamet kartı olmayanlar ikametgah başvurusu için kayıt sırasında ikametgah başvuru belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir),
8) Öğrenci katkı payı ödemesine ilişkin banka dekontu, 
9) Biyometrik Fotoğraf (3 adet Pasaport standartlarında), 
10) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi, (Tamamen veya kısmen yabancı dil eğitimli programlara yerleşenler için) (adayların yerleştikleri programların eğitim diline göre M.Ü. Eşdeğer Uluslararası Yeterlilik Sınavları için ve asgari puan gereklilikleri https://ydil.marmara.edu.tr/akademik/uluslararasi-esdeger-yeterlilik-sinavlari/  bağlantısında bulunmaktadır.
11) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (MÜ Yabancı Diller Yüksekokulu veya T.C. üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER’den alınan belgeler geçerlidir),
12) Sağlıkla ilgili bir programa yerleşenlerin Sağlık Kurulu Raporu (Kimya programı için sadece göğüs röntgeni ve raporu),
13) T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Belgesi (Kayıt sırasında görevli tarafından verilecektir)
14) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
15) Geçim Güvencesi Beyanı Formu (Kayıt sırasında görevli tarafından verilecektir)

HIZLI ERİŞİM