Kayıt

Marmara Üniversitesi'nin programlarına kabul edilen her aday, Türkçesi hangi düzeyde olursa olsun, MÜ tarafından saptanacak koşulları yerine getirmek, istenecek belgeleri sağlamak ve süresi içinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

 Adaylar, öğrenim meşruhatlı giriş vizesi alınmış pasaportla Marmara Üniversitesi'ne kayıt için başvuracaktır. Türkiye dışından gelen adaylar öğrenim meşruhatlı giriş vizesini Türkiye’nin dış temsilciliklerinden alabilirler.

 Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olup Marmara Üniversitesi'nde okumaya hak kazanan yabancıların (5901 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar dahil), ‘Öğrenim Meşruhatlı Vize Şartı’ aranmaksızın, öğrenimlerine müsaade edilmesi uygun görülmüştür.

Yedek aday öğrencilerin bilgileri basvuru.marmara.edu.tr adresinde ilan edilir. Yedek olarak belirlenen adaylar ilgili programa kayıt yaptırmayan asil aday sayısı kadar yerleştirilebilir.

Kayıt için Gerekli Evraklar

MÜYÖS sınav sonuç belgesi,

 Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

 Milli Eğitim Bakanlığından alınan Diploma Denklik Belgesi, (T.C. liselerinden mezun olanlar hariç),

 Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği), (T.C. liselerinden mezun olanların sadece mezun oldukları lise müdürlüğü tarafından onaylı örneği)

 Pasaportun Türkçe Tercümeli noter tasdikli kopyası,

 Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin kopyası,

 İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir),

 Öğrenci katkı payının banka dekontu,

 Biyometrik Fotoğraf (3 adet),

 Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (ÖSYM tarafından belirlenen YDS eşdeğeri),

 Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (MÜ Yabancı Diller Yüksekokulu veya T.C. üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER’den alınan belgeler ve Yunus Emre Enstitüsünden alınan belgeler geçerlidir),

 Sağlıkla ilgili bir programa yerleşenlerin Sağlık Kurulu Raporu (Kimya için sadece göğüs röntgeni ve raporu),

 T.C. uyruklu adayların T.C. kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı (Dilekçe örneği),

 Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.


Bu sayfa Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı tarafından en son 23.02.2022 11:02:28 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM