Başvuru Koşulları

Adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;

 • a) Yabancı uyruklu olanların (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil),
 • b) Doğumla Türk vatandaşı olup da  İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma  belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk  Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 • c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
 • d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
 • e) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilecektir.

Adaylardan;

 • a) T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
 • b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)
 • c) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
 • d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010  tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE  AL sınav sonuçlarına sahip olan  veya sahip olacaklar hariç),
 • e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyrukluların,
 • f) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya MÜ tarafından yapılan sınavlarda sahtekarlık yaptıkları saptananların,
 • g) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine  faaliyette  bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin

     başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bu adaylar sınava girseler dahi aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

 


Bu sayfa Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı tarafından en son 23.02.2022 10:49:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM