Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı

Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı

Sınav Değerlendirmesi

• Adayların, MÜYÖS’te uygulanacak testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak (yani dört yanlış bir doğruyu götürecektir) ham puanlar bulunacaktır.

• Ayrıca; kılavuz EK-1’de ve aşağıda belirtilen belirtilen sınav sonuçları ile müracaat eden adayların MÜYÖS17 eşdeğer puanları hesaplanacaktır.

• MÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi 100 puan üzerinden değerlendirilir.

• Ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür.

Bu sayfa Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı tarafından en son 14.03.2017 01:24:31 tarihinde güncellenmiştir.